Description

Термин женско упућује на биолошко упућивање на женски пол.

Additional notes and information

Реч „женскоˮ потиче из латинске речи femella, која је деминутив од речи femina или жена. У енглеском се често погрешно претпоставља да потиче од речи „мушкоˮ (fe-male), иако ова реч долази из старофранцуског преко латинске речи masculus, што је деминутив од mas (мушко, мушкост).