Description

Биолошка референца на женски пол.

Additional notes and information

Енглеска ријеч потиче од латинске femella, која је деминутив од ријечи фемина или жена. У енглеском се често погрешно претпоставља да потиче од ријечи „мушко” (fe-male), иако ова ријеч долази из старофранцуског преко латинске ријечи masculus, што је деминутив од mas (мушко, мушкост).