Description

sklicevanje na biološko razumevanje ženskega spola

Additional notes and information

Angleška beseda „female“ izhaja iz lat. femella, kar je pomanjševalnica od „femina“ ali ženska. Pogosto se zmotno predpostavlja, da gre za izpeljanko iz „male“, tj. besede, ki prihaja prek stare francoščine iz lat. „masculus“, kar je pomanjševalnica od mas („male“, „masculine“).