Description

odniesienia o podłożu biologicznym do płci kobiety