Description

odkaz na ženskou pohlavní identitu založený na biologických znacích

Additional notes and information

Slovo „ženský“ (anglicky female) je odvozeno z latinského slova femella, jež je zdrobnělinou slova femina neboli žena. V angličtině je často mylně odvozováno od slova male (mužský), které však pochází ze staré francouzštiny z latinského masculus, což je zdrobnělina slova mas (muž, mužský).