Description

seirbhísí nó cláir d’fhonn a chinntiú go bhfuil lánúineacha agus daoine aonair in ann cinneadh go saoráideach agus go freagrach maidir le líon agus spásáil a leanaí, go bhfuil an t-eolas agus na modhanna acu leis seo a dhéanamh, go ndéantar cinntí feasacha, agus go gcuirtear ar fáil réimse iomlán de mhodhanna sábháilte éifeachtacha

Additional notes and information

Is minic a ofrálann cláir phleanála teaghlaigh frithghiniúnaigh chun torthúlacht a chosc agus modhanna spásála leanaí a mholadh chun cuidiú le sláinte na máthar agus na leanaí araon a chosaint. Ní mór cláir phleanála teaghlaigh a bheith bunaithe ar phrionsabal na saor-rogha eolasaí.