Description

služby alebo programy, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby páry a jednotlivci boli schopní slobodne a zodpovedne rozhodovať o časovom naplánovaní narodenia svojich detí, aby mali k dispozícii informácie a prostriedky potrebné na tento účel, aby uskutočňovali informované rozhodnutia, a aby bol k dispozícii celý rad bezpečných a účinných metód

Additional notes and information

Programy plánovaného rodičovstva často ponúkajú antikoncepciu na zabránenie plodnosti a podporujú metódy časového naplánovania narodenia detí, ktoré pomáhajú chrániť zdravie matiek aj detí. Programy plánovaného rodičovstva musia byť založené na princípe informovanej slobodnej voľby.