Description

Vrij en verantwoordbesluiten over het aantal kinderen dat iemand wil krijgen en de geboortespreiding, en daartoe kunnen beschikken over informatie en middelen om dit te doen, dat geïnformeerde keuzes worden gemaakt, en dat hen een volledig pakket veilige en effectieve methoden ter beschikking wordt gesteld

Additional notes and information

Gezinsplanningsprogramma's bieden vaak anticonceptiemiddelen aan om vruchtbaarheid te plannen of te voorkomen en bepleiten geboortespreidingsmethoden om de gezondheid van zowel moeders als baby's te helpen beschermen. Gezinsplanningsprogramma's moeten gebaseerd zijn op het beginsel van geïnformeerde vrije keuze.