Description

Usluge ili programi koji imaju za cilj da osiguraju parovima i pojedincima da slobodno odlučuju o tome kada i koliko djece žele, da imaju informacije i sredstva da svoju odluku ostvare, kao i da donesu informisane odluke, uz čitav spektar sigurnih i efikasnih metoda koje su im dostupne.

Additional notes and information

Programi planiranja porodice najčešće nude kontracepciju kako bi se zaštitila plodnost i zagovarali metodi odlučivanja o najpovoljnijem momentu za začeće i sačuvali zdravlje majke i novorođenčadi. Programi planiranja porodice moraju biti zasnovani na informisanom i slobodnom izboru.