Description

storitve ali programi s ciljem zagotavljati, da se pari in posamezniki lahko svobodno in odgovorno odločajo o številu svojih otrok in razmiku med njihovim rojstvom, da imajo informacije in sredstva za uresničitev tega, da sprejemajo ozaveščene odločitve in da imajo na voljo celoten nabor varnih in učinkovitih metod

Additional notes and information

Programi za načrtovanje družine pogosto ponujajo kontracepcijo za preprečevanje plodnosti in zagovarjajo metode za razmike med rojstvi otrok, da bi prispevali k varovanju zdravja mater in otrok. Programi načrtovanja družine morajo temeljiti na načelu informirane svobodne odločitve.