Description

određen broj dana dopusta koji otac djeteta može uzeti u vrijeme djetetova rođenja ili određen broj dana dopusta koji može uzeti u bilo kojoj godini ili unutar određenog broja godina