Description

dovolená ve stanovené délce, kterou otec dítěte může čerpat při narození dítěte nebo v určené lhůtě během kteréhokoli roku nebo během období několika let