Description

fast mængde orlov, som faderen til et barn kan tage på fødselstidspunktet eller som faste tidsintervaller i et hvilket som helst år eller årrække