Description

pevná výška dovolenky, ktorú si môže otec dieťaťa v čase jeho narodenia vziať, alebo pevne stanovené časové úseky počas ktoréhokoľvek roku alebo obdobia rokov