Description

fast ledighet som pappan till ett barn kan ta ut vid födseln eller fast tid under något år eller period av år