Description

een vast aantal verlofdagen waarop de vader bij de geboorte van een kind recht heeft, of die per jaar of periode van meerdere jaren kunnen worden opgenomen om voor het kind te zorgen