Description

Породиљско одсуство је одсуство са посла на које жена има право непрекидно пре и после порођаја.

Additional notes and information

У принципу, то је непреносиво право, осим ако националним законом није предвиђена могућност преноса материнских права на оца или другог члана породице.