Description

Породиљско одсуство је одсуство са посла на које жена има право непрекидно прије и послије порођаја. У принципу, то је непреносиво право, осим ако државним законом није предвиђена могућност преноса права с мајке на оца или другог члана/чланицу породице.