Description

отсуство од работа што ѝ следува на жената во континуиран временски период пред и по раѓањето на детето

Additional notes and information

Во принцип, се работи за право што не се пренесува на друг, освен под посебни околности кога во домашното право се нуди можност за пренос на мајчинските права на таткото или на друг член од семејството.