Description

volno ze zaměstnání, na které má žena nárok po určité nepřerušené období před porodem a po něm

Additional notes and information

V zásadě se jedná o nepřenosné právo, pokud vnitrostátní právní předpisy za určitých okolností neumožňují přenést práva spojená s mateřskou dovolenou na otce nebo na jiného rodinného příslušníka.