Description

odsotnost z dela, do katere je ženska upravičena v neprekinjenem obdobju pred porodom in po njem

Additional notes and information

Načeloma je to neprenosljiva pravica, razen če so možnosti prenosa materinskih pravic na očeta ali drugega družinskega člana v posebnih okoliščinah predvidene v nacionalnem pravu.