Description

Porodiljsko odsustvo je odsustvo sa posla na koje žena ima pravo neprekidno prije i poslije porođaja.

Additional notes and information

U principu, to je neprenosivo pravo, osim ako državnim zakonom nije predviđena mogućnost prenosa prava s majke na oca ili drugog člana/članicu porodice.