Description

méltányosság és igazságosság biztosítása a juttatások és a feladatok nők és férfiak közötti elosztásánál

Additional notes and information

A fogalom elismeri, hogy a nők és a férfiak eltérő igényekkel és hatalommal rendelkeznek, valamint hogy ezeket a különbségeket azonosítani kell és a nemek közötti egyensúlyhiány kiigazításával kell kezelni. Ez magában foglalhatja az egyenlő bánásmódot, vagy az eltérő, de a jogok, juttatások, kötelezettségek és lehetőségek tekintetben egyenértékűnek minősülő bánásmódot.
Bár a két fogalmat gyakran egymás szinonimájaként használják, az egyenlőség és az igazságosság két nagyon különböző fogalmat takar. Miközben a nemzetközi emberi jogi szerződések az egyenlőségre hivatkoznak, máshol gyakran az „igazságosság” kifejezést használják. A „nemek közötti igazságosság” kifejezést időnként úgy használják, hogy az állandósítja a nemek társadalmon belüli szerepével kapcsolatos sztereotípiákat, azt sugallva, hogy a nőket az általuk betöltött szerepeknek megfelelően „méltányosan” kell kezelni. Ez az értelmezés az egyenlőtlen nemi viszonyok állandósításának és a nőkre nézve káros nemi sztereotípiák megszilárdításának veszélyét rejti magában. A kifejezést ezért körültekintően kell használni, biztosítandó, hogy ne használhassák a megkülönböztetés és az egyenlőtlenség nyíltabb tárgyalás elszabotálásának elfedésére.