Description

Iako se često koriste naizmjenično, ravnopravnost i jednakost su dva vrlo različita koncepta. Jednakost spolova podrazumijeva osiguravanje pravičnosti i pravde u raspodjeli dobrobiti i odgovornosti između žena i muškaraca.

Additional notes and information

Koncept prepoznaje da žene i muškarci imaju različite potrebe i moć i da ove razlike treba identifikovati i riješiti na način koji ispravlja neravnotežu među spolovima. To može uključivati jednako djelovanje ili postupak koji je različit, ali se smatra ekvivalentnim u pogledu prava, naknada, obaveza i mogućnosti. Dok se međunarodni ugovori o ljudskim pravima odnose na „ravnopravnost”, u drugim sektorima se često koristi termin „jednakost”. Termin „jednakost spolova” ponekad se koristi tako da održava stereotipe o ulozi žena u društvu, što sugeriše da se prema ženama treba odnositi „pošteno” u skladu sa ulogama koje obavljaju. Ovo razumijevanje rizikuje da održi nejednake rodne odnose i učvrsti rodne stereotipe koji štete ženama. Zbog toga bi termin trebalo koristiti oprezno kako bi se osiguralo da ne prikriva oklijevanje da se otvorenije govori o diskriminaciji i nejednakosti.