Description

õiglus ja võrdsus hüvede ja vastutuste jagunemisel naiste ja meeste vahel

Additional notes and information

Naistel ja meestel on erinevad vajadused ja võim ning neid erinevusi tuleb tuvastada ja käsitleda viisil, mis kaotab sugudevahelise ebavõrdsuse. See võib tähendada võrset kohtlemist või erinevat kohtlemist, mida saab pidada samaväärseks õiguste, kasu, kohustuste ja võimaluste kontekstis. Kuigi sageli kasutatakse neid sünonüümidena, on võrdõiguslikkus ja õiglus selgelt erinevad. Rahvusvahelised inimõiguste lepingud kasutavad terminit „võrdõiguslikkus“, kuid paljudes teistes valdkondades kasutatakse sageli „õiglust“.