Description

het zorgen voor billijkheid en rechtvaardigheid in de verdeling van voordelen en verantwoordelijkheden tussen vrouwen en mannen

Additional notes and information

Het concept erkent dat vrouwen en mannen verschillende behoeften en vermogens hebben en dat deze verschillen dienen te worden geïdentificeerd en aangepakt op een manier die de ongelijkheden tussen de seksen herstelt. Dit kan gelijke behandeling inhouden, of een behandeling die anders is maar die als gelijkwaardig wordt beschouwd in termen van rechten, voordelen, verplichtingen en kansen. Hoewel gelijkheid en gelijkwaardige behandeling vaak door elkaar worden gebruikt, zijn het twee heel andere concepten. Terwijl internationale mensenrechtenverdragen verwijzen naar ‘gelijkheid’, wordt in andere sectoren vaak de term ‘gelijkwaardige behandeling’ gebruikt. De term ‘gelijkwaardige behandeling van vrouwen en mannen’ wordt soms op een zodanige manier gebruikt dat stereotypen over de rol van vrouwen in de maatschappij worden bestendigd, door de suggestie dat vrouwen 'eerlijk' zouden moeten worden behandeld overeenkomstig de taken die zij uitvoeren. Dit idee brengt het risico met zich mee dat ongelijke genderrelaties blijven voortbestaan en genderstereotypen die nadelig zijn voor vrouwen, worden versterkt. De term zou dan ook met voorzichtigheid moeten worden gebruikt om ervoor te zorgen dat hij geen terughoudendheid maskeert om openlijker over discriminatie en ongelijkheid te praten.