Description

sąžiningas ir teisingas naudos ir atsakomybės paskirstymas tarp moterų ir vyrų

Additional notes and information

Laikantis šios koncepcijos pripažįstamos skirtingos moterų ir vyrų reikmės ir galia ir būtinybė šiuos skirtumus nustatyti ir spręsti taip, kad būtų atitaisytas pusiausvyros tarp biologinių lyčių trūkumas. Tai gali apimti vienodą požiūrį arba požiūrį, kuris yra skirtingas, tačiau laikomas lygiaverčiu teisių, naudos, įsipareigojimų ir galimybių atžvilgiu. Sąvokos „lygybė“ ir „teisingumas“ kartais vartojamos pramaišiui, tačiau jos skiriasi iš esmės. Tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse vartojama sąvoka „lygybė“, kituose sektoriuose - „teisingumas“. Termino „teisingumas lyčių atžvilgiu“ vartojimas kartais įtvirtindavo stereotipus apie moterų vaidmenį visuomenėje, t. y., nuostatą, kad su moterimis turėtų būti elgiamasi „teisingai“, atsižvelgus į jų atliekamus vaidmenis. Laikantis šio supratimo kyla pavojus įtvirtinti nelygiaverčius lyčių santykius ir įdiegti lyčių stereotipus, kurie kenkia moterims. Todėl šį terminą reikėtų vartoti apdairiai siekiant užtikrinti, kad nebus vengiama atviriau kalbėti apie diskriminaciją ir nelygybę.