Description

zajištění poctivého a spravedlivého rozdělení výhod a povinností mezi ženy a muže

Additional notes and information

Tento pojem uznává, že ženy a muži mají různé potřeby a pravomoci a že dané rozdíly je třeba identifikovat a řešit tak, aby byla odstraněna nerovnováha mezi pohlavími. Může se jednat například o rovné zacházení nebo o zacházení, které je odlišné, ale zároveň je rovné z hlediska práv, výhod, povinností a příležitostí. Pojmy rovnost a spravedlnost jsou často zaměňovány, přestože se jedná o dva velmi odlišné pojmy. Zatímco mezinárodní smlouvy o lidských právech odkazují na „rovnost“, v jiných oblastech se často používá termín „spravedlnost“. Termín „genderová spravedlnost“ bývá někdy používán způsobem, který podporuje stereotypy ohledně úlohy žen ve společnosti, a naznačuje, že se ženami by mělo být nakládáno „spravedlivě“ v souladu s rolemi, které plní. Důsledkem tohoto pojetí je nebezpečí potvrzení nerovných genderových vztahů a upevnění genderových stereotypů, které jsou pro ženy škodlivé. Termín „genderová spravedlnost“ je proto nutno používat s opatrností, aby nesloužil jako zástěrka neochoty hovořit otevřeněji o diskriminaci a nerovnosti.