Description

Иако се често користе наизмјенично, равноправност и једнакост су два врло различита концепта. Једнакост полова подразумијева обезбјеђивање правичности и правде у расподјели добробити и одговорности између жена и мушкараца. Концепт препознаје да жене и мушкарци имају различите потребе и моћ и да ове разлике треба идентификовати и ријешити на начин који исправља неравнотежу међу половима. То може укључивати једнако дјеловање или поступак који је различит, али се сматра еквивалентним у погледу права, накнада, обавеза и могућности.

Additional notes and information

Док се међународни уговори о људским правима односе на „равноправност”, у другим секторима се често користи термин „једнакост”. Термин „једнакост полова” понекад се користи тако да одржава стереотипе о улози жена у друштву, што сугерише да се према женама треба односити „поштено” у складу са улогама које обављају. Ово разумијевање ризикује да одржи неједнаке родне односе и учврсти родне стереотипе који штете женама. Због тога би термин требало користити опрезно како би се осигурало да не прикрива оклијевање да се отвореније говори о дискриминацији и неједнакости.