Description

il-provvediment ta’ imparzjalità u ġustizzja fid-distribuzzjoni tal-benefiċċji u r-responsabbiltajiet bejn in-nisa u l-irġiel

Additional notes and information

Il-kunċett jirrikonoxxi li n-nisa u l-irġiel għandhom ħtiġijiet u setgħat differenti u li dawn id-differenzi għandhom ikunu identifikati u indirizzati b'mod li jirratifika l-iżbilanċji bejn is-sessi. Dan jista' jinkludi trattament ugwali, jew trattament li huwa differenti iżda kkunsidrat ekwivalenti fir-rigward ta' drittijiet, benefiċċji, obbligi u opportunitajiet. Għalkemm ta' spiss użati b'mod interkambjabbli, l-ugwaljanza u l-ekwità huwa żewġ kunċetti differenti ħafna. Filwaqt li trattati dwar id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali jirreferu għal "ugwaljanza", f'setturi oħrajn hija użata ta' spiss il-kelma "ekwità". Il-frażi "ekwità bejn il-ġeneri" xi kultant intużat b'mod li tipperpetwa sterjotipi dwar ir-rwol tan-nisa fis-soċjetà, li tissuġġerixxi li n-nisa għandhom ikunu ttrattati b'mod "ġust" skont ir-rwoli li jwettqu. Dan l-għarfien jirriskja li jipperpetwa relazzjonijiet mhux ugwali bejn il-ġeneri u jissolidifika sterjotipi tal-ġeneru li huma detrimentali għan-nisa. Għalhekk il-frażi għandha tintuża b'kawtela sabiex ikun żgurat li mhux qed tgħatti nuqqas ta' rieda li wieħed jitkellem b'mod aktar miftuħ dwar id-diskriminazzjoni u n-nuqqas ta' ugwaljanza.