Description

odredba o pravednosti i pravičnosti u raspodjeli dobrobiti i odgovornosti između žena i muškaraca

Additional notes and information

Ovaj koncept prepoznaje da žene i muškarci posjeduju različite potrebe i različitu moć te da ove razlike treba prepoznati i odnositi se prema njima na način koji ispravlja rodnu neravnotežu. Može uključivati jednako ili različito postupanje koje se smatra jednakim u smislu prava, pogodnosti, obaveza i mogućnosti. Iako se često upotrebljavaju kao sinonimi, "ravnopravnost" i "pravedno postupanje" dva su vrlo različita koncepta. Međunarodne povelje o ljudskim pravima govore o "ravnopravnosti", u drugim područjima se često upotrebljava izraz "pravednost". Izraz "pravedno postupanje" ponekad se koristi na način koji perpetuira stereotipe o ulozi žena u društvu, sugerirajući da se prema ženama treba postupati "pravedno" u skladu s ulogama koje izvršavaju. Ovakvo shvaćanje predstavlja rizik od perpetuiranja neravnopravnih rodnih odnosa i učvršćuje rodne stereotipe koji su štetni za žene. Iz tog bi razloga ovaj pojam trebalo oprezno upotrebljavati kako ne bi bio izgovor za nedostatak volje da se otvorenije govori o diskriminaciji i neravnopravnosti.