Description

sikring af en rimelig og retfærdig fordeling af fordele og ansvar mellem kvinder og mænd

Additional notes and information

Kvinder og mænd har forskellige behov og forskellig magt, og disse forskelle bør identificeres og håndteres på en måde, der retter op på ubalancerne mellem kønnene. Dette kan være ligebehandling eller anden tilsvarende behandling med hensyn til rettigheder, fordele, forpligtelser og muligheder.