Description

Иако се често користе наизменично, равноправност и једнакост су два врло различита концепта. Једнакост полова подразумева обезбеђивање правичности и правде у расподели добробити и одговорности између жена и мушкараца. Видети такође: родна равноправност

Additional notes and information

Концепт препознаје да жене и мушкарци имају различите потребе и моћ и да ове разлике треба идентификовати и решити на начин који исправља неравнотежу међу половима. То може укључивати једнако деловање или поступак који је различит, али се сматра еквивалентним у погледу права, накнада, обавеза и могућности. Док се међународни уговори о људским правима односе на „равноправностˮ, у другим секторима се често користи термин „једнакостˮ. Термин „једнакост половаˮ понекад се користи на начин који одржава стереотипе о улози жена у друштву, што сугерише да се према женама треба односити третирати „поштеноˮ у складу са улогама које обављају. Ово разумевање ризикује да одржи неједнаке родне односе и учврсти родне стереотипе који штете женама. Због тога би термин требало користити опрезно како би се осигурало да не прикрива оклевање да се отвореније говори о дискриминацији и неједнакости.