Description

modalitate unică de a măsura complexitatea egalității de gen ca un concept multidimensional cu ajutorul unui instrument simplu de utilizat și ușor de interpretat.

Additional notes and information

Conceptul recunoaște că femeile și bărbații au nevoi și puteri diferite și că aceste diferențe trebuie identificate și abordate într-un mod care să îndrepte dezechilibrele dintre sexe. Se poate referi la tratamentul egal sau tratament care este diferit, dar este considerat echivalent în ceea ce privește drepturile, beneficiile, obligațiile și oportunitățile. Deși se folosesc frecvent ca sinonime, egalitatea și echitatea sunt două concepte distincte. În timp ce tratatele internaționale se referă la „egalitate”, în alte domenii se folosește frecvent termenul „echitate”. Termenul „echitate de gen” se folosește uneori într-un mod care perpetuează stereotipurile despre rolul femeilor în societate, sugerând că femeile trebuie tratate „echitabil”, potrivit rolurilor pe care le îndeplinesc. Această interpretare riscă să perpetueze relațiile inegale de gen și să întărească stereotipurile de gen în detrimentul femeilor. Termenul trebuie utilizat deci cu prudență pentru ca să nu mascheze evitarea unei abordări deschise a discriminării și inegalitatii.