Description

beleid dat voornamelijk symbolisch is en waarbij wordt getracht verplichtingen ten aanzien van gestelde doelen, zoals vrijwillige of opgelegde genderquota, na te komen met beperkte inspanningen of gebaren, met name ten aanzien van minderheidsgroepen en vrouwen, op manieren die niet leiden tot verandering van door mannen gedomineerde machts- en/of organisatorische regelingen

Additional notes and information

Deze praktijk is ook vaak waargenomen bij de benoeming van kandidaten voor verkiezingen.