Description

Политика или пракса која је углавном симболична и укључује покушај испуњавања обавеза у вези са утврђеним циљевима, као што су добровољне или прописане родне квоте, уз ограничене напоре или поступке, посебно према мањинским групама и женама, на начине који неће променити доминирајућу моћ мушкараца и/или организационе договоре.

Additional notes and information

Пракса се, такође, често примећује код номиновања кандидата за изборе.