Description

politika alebo prax, ktorá je prevažne symbolická, a zahŕňa snahu plniť svoje povinnosti v súvislosti so stanovenými cieľmi, ako sú dobrovoľné alebo mandátované rodové kvóty, s obmedzenými úsilím alebo gestami, najmä voči menšinovým skupinám a ženám, spôsobom, ktorý nemení moc ovládanú mužmi ani organizačné usporiadanie

Additional notes and information

Táto prax sa často pozorovala aj pri nominácii volebných kandidátov.