Description

Toimintatapa tai käytäntö, joka on etupäässä symbolinen ja jossa näennäisesti yritetään täyttää asetettuja tavoitteita koskevat velvoitteet kuten vapaaehtoiset tai pakolliset sukupuolikiintiöt, rajallisin toimenpitein tai teoin, erityisesti vähemmistöön kuuluvien ryhmien ja naisten osalta siten, että se ei muuta miesten hallitsemaa valta-asemaa ja/tai organisatorisia järjestelyjä

Additional notes and information

Käytäntö on myös havaittu vaaliehdokkaiden nimeämisessä