Description

politika jew prattika li hija prinċipalment simbolika, u tinvolvi t-tentattiv li jiġu sodisfatti l-obbligi ta’ dak li jkun lejn miri stabbiliti, bħal kwoti volontarji jew mandatorji bbażati fuq is-sessi, bi sforzi jew ġesti limitati, speċjalment lejn gruppi ta’ minoranza u nisa, f’modi li mhumiex se jibdlu l-arranġamenti ta’ poter u/jew ta’ organizzazzjoni ddominati mill-irġiel

Additional notes and information

Il-prattika spiss kienet tiġi osservata fin-nomina tal-kandidati għall-elezzjonijiet.