Description

operacionalizirani instrumenti, ki se lahko uporabljajo posebej ali v kombinaciji, za oblikovanje programov v pomoč pri doseganju enakosti spolov, ki so lahko zelo različni glede ciljev, pristopov in razsežnosti

Additional notes and information

Nekatera orodja so praktična, že pripravljena orodja z navodili (kot so priročniki in nabor orodij), druga pa so bolj zapletene kombinacije različnih elementov, kot je statistika po spolu.