Description

politik eller praktik som främst är symbolisk och inbegriper att till synes försöka uppfylla skyldigheter när det gäller uppsatta mål, såsom frivilliga eller obligatoriska könskvoter med begränsade ansträngningar eller tomma ord, i synnerhet gentemot minoritetsgrupper och kvinnor, på ett sätt som inte kommer att förändra mäns maktövertag och/eller organisatoriska förhållanden

Additional notes and information

Denna typ av agerande har även ofta setts vid nomineringen av kandidater till val.