Description

Индиректна дискриминација се дешава када би наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса довела особе једног пола у посебно неповољан положај у поређењу са особама другог пола, осим ако та одредба, критеријум или пракса објективно оправдавају легитимни циљ док су средства за постизање тог циља прикладна и неопходна. Видети такође: директна дискриминација

Additional notes and information

Концепт се фокусира на учинке одређених правила или праксе и узима у обзир свакодневне друштвене околности. Индиректна дискриминација се дешава када се закон, политика или програм не чини дискриминишућим, али има дискриминаторни ефекат када се примењује. То се може догодити, на пример, када су жене у неповољнијем положају у односу на мушкарце у погледу уживања одређене могућности или користи због већ постојећих неједнакости. Примена родно неутралног закона може оставити постојећу неједнакост или је погоршати.