Description

discriminare care apare atunci când o prevedere, un criteriu sau o practică aparent neutră dezavantajează persoanele de un sex față de persoanele de celălalt sex, cu excepția cazului în care prevederea, criteriul sau practica se justifică obiectiv printr-un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acelui scop sunt adecvate și necesare

Additional notes and information

Conceptul se referă la efectul unei norme sau practici și ia în considerare realitățile sociale cotidiene. Discriminarea indirectă are loc atunci când o lege, o politică sau un program nu pare discriminatoriu, dar are efect discriminatoriu la/prin aplicare. Acest lucru se poate întâmpla de exemplu când femeile sunt dezavantajate față de bărbați în ceea ce privește o anumită oportunitate sau beneficiu din cauza inegalităților preexistente. Prin aplicarea unei legi neutre la gen, inegalitatea existentă poate rămâne neschimbată sau poate exacerba.