Description

diskriminace nastávající v situaci, kdy jsou osoby jednoho pohlaví v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti znevýhodněny oproti osobám druhého pohlaví, pokud takové ustanovení, kritérium nebo zvyklost nejsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle nejsou přiměřené a nezbytné

Additional notes and information

Pojetí nepřímé diskriminace se zaměřuje na účinky pravidla nebo praktiky a přihlíží ke každodenním sociálním podmínkám. K nepřímé diskriminaci dochází v případech, kdy zákon, politika nebo program nejsou na první pohled diskriminační, ale při uplatnění v praxi mají diskriminační účinek. To může například nastat, jestliže jsou ženy z důvodu již existujících nerovností znevýhodněny oproti mužům v možnosti využít určitou příležitost či požívat výhodu. Uplatňování genderově neutrálních právních předpisů může vést k zachování, nebo dokonce k posílení stávající nerovnosti.