Description

diskriminacija, do katere pride, kadar je zaradi kakšne na videz nevtralne določbe, merila ali prakse konkretni položaj osebe enega spola lahko slabši od položaja oseb drugega spola, razen če tako določbo, merilo ali prakso objektivno upravičuje legitimni cilj in je način uresničevanja tega cilja primeren in nujen

Additional notes and information

Koncept se osredotoča na učinek predpisa ali prakse in upošteva vsakdanjo družbeno realnost.
Posredna diskriminacija obstaja, kadar se zakon, politika ali program ne zdi diskriminatoren, vendar ima diskriminatoren učinek, ko se izvaja. Do tega lahko pride, kadar so na primer ženske v slabšem položaju v primerjavi z moškimi glede uživanja določene možnosti ali ugodnosti zaradi že obstoječih neenakosti. Uporaba spolno nevtralnega zakona lahko ohrani obstoječo neenakost ali jo celo poslabša.