Description

diskriminacija, pasireiškianti dėl akivaizdžiai neutralios nuostatos, kriterijaus ar praktikos, kai vienos biologinės lyties asmenys gali atsidurti tam tikroje prastesnėje padėtyje nei kitos biologinės lyties asmenys, išskyrus atvejus, kai ta nuostata, kriterijus ar praktika objektyviai pateisinami teisėtu tikslu, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis

Additional notes and information

Sąvoka orientuota į taisyklių ir praktikų poveikį ir atsižvelgia į kasdienes socialines realijas. Netiesioginė diskriminacija pasireiškia tada, kai įstatymas, politika arba programa neatrodo diskriminuojanti, bet įgyvendinant daro diskriminuojantį poveikį. Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, kai moterys dėl anksčiau egzistavusios nelygybės atsiduria mažiau palankioje padėtyje nei vyrai vertinant konkrečias galimybes ar naudas. Tokiu būdu, taikant lyčių atžvilgiu neutralų įstatymą, esamą nelygybę galima įtvirtinti arba net padidinti.