Description

idirdhealú a tharlaíonn nuair a chuirfeadh foráil, critéar nó cleachtas atá neodrach i gcosúlacht aon ghnéas amháin faoi mhíbhuntáiste faoi leith i gcomparáid le daoine den ghnéas eile, mura bhfuil an fhoráil, an critéar nó an cleachtas sin arna gcosaint go hoibiachtúil ag aidhm dhlisteanach agus go bhfuil na modhanna chun an aidhm sin a bhaint amach oiriúnach agus riachtanach

Additional notes and information

Díríonn an coincheap ar éifeacht rialach nó cleachtais agus cuireann san áireamh réaltachtaí sóisialta laethúla. Tarlaíonn idirdhealú neamhdhíreach nuair nach cosúil go bhfuil dlí, beartas nó clár idirdhealaitheach, ach go bhfuil éifeacht idirdhealaitheach aige nuair a chuirtear i bhfeidhm é. Is féidir leis seo tarlú, mar shampla, nuair atá mná faoi mhíbhuntáiste i gcomparáid le fir maidir le deis nó sochar áirithe a theachtadh mar gheall ar neamhionannais atá ann cheana féin. Féadfaidh feidhmiú dlí inscne-neodrach an neamhionannas atá ann faoi láthair a fhágáil fós ann, nó é a dhéanamh níos measa.