Description

Индиректна дискриминација се дешава када би наизглед неутрална одредба, критеријум или пракса довела особе једног пола у посебно неповољан положај у поређењу са особама другог пола, осим ако та одредба, критеријум или пракса објективно оправдавају легитимни циљ док су средства за постизање тог циља прикладна и неопходна. Концепт се фокусира на учинке одређених правила или праксе и узима у обзир свакодневне друштвене околности.

Additional notes and information

Индиректна дискриминација се дешава када се закон, политика или програм не чини дискриминишућим, али има дискриминаторни ефекат када се примјењује. То се може догодити, на примјер, када су жене у неповољнијем положају у односу на мушкарце у погледу уживања одређене могућности или користи због већ постојећих неједнакости. Примјена родно неутралног закона може оставити постојећу неједнакост непромијењеном или је погоршати.