Description

forskelsbehandling, der forekommer, når en tilsyneladende neutral bestemmelse, et kriterie eller en praksis vil stille personer af et køn særligt dårligt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, kriteriet eller praksis er objektivt begrundet ved et legitimt formål, og midlerne til at opnå målet er hensigtsmæssige og nødvendige

Additional notes and information

Begrebet fokuserer på virkningen af en regel eller praksis og tager højde for den almindelige, sociale virkelighed. Indirekte forskelsbehandling forekommer, når en lov, en politik eller et program ikke synes at være diskriminerende, men har en diskriminerende virkning, når den gennemføres. Det kan f.eks. være tilfældet, når kvinder er dårligere stillet end mænd med hensyn til at få en bestemt mulighed eller ydelse på grund af eksisterende uligheder. Anvendelse af en kønsneutral lov kan fastholde den eksisterende ulighed eller forværre den.