Description

Väliselt neutraalne säte, kriteerium või tava seab ühest soost inimesed teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda, v.a juhul, kui kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk ning selle saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud

Additional notes and information

See termin on seotud reegli või praktika mõjuga ja arvestab igapäevast sotsiaalset tegelikkust. Kaudne diskrimineerimine leiab aset, kui seadus, poliitika või programm ei näi olevat diskrimineeriv, kuid rakendamisel on sel diskrimineeriv mõju. Näiteks võib see juhtuda siis, kui naised on olemasoleva ebavõrdsuse tõttu teatud võimaluse või kasu saamisel ebasoodsamas olukorras kui mehed. Sooneutraalse seaduse rakendamine võib olemasolevat ebavõrdsust säilitada või süvendada.